Birthday cake

When I became a man…

Paul

Every day I’m hustlin’

Rick Ross


Dry kiddos! Millions of them: different DNA’s

All over the blanket of my cheap hotel bed.

I’m making angels on top of them: forever loneliness in between dead cells. 

“You can’t have two lords” they said ” Mamona would take over!”

“Why do you share your Word that way? ” I asked “Is our relationship based on bukakke?” questioned.

They looked at me with a gonzo stile, repeated:

“You can’t serve two lords!” 

And I : ” But, but…but”

They:

“Here is your birthday cake,

With pearl necklace”

“But I serve no lords!”

“Dumbass!!!”

“I need a masternap!”

Advertisements

Money over potatoes

I mashed the green into my pocket,

It trickled over my feet: a hole!

Whole world is my calming blancket,

Don’t need to see me whining at all!!!
I get up like a wounded squirrel,

“To fly” is what the instruction says,

Jumped over the tiny soldiers

I’m the horse in the game of chess.
Vegan-hearted beast is my new avatar,

I chew the heads of poisonous snakes.

Dump art! Now I make bread! Not enough a sinner!

Chill down, bite a cookie: that’s all it takes.

կԲորխե՞ս

․․․ աստղեր

Դ․Ա․ — Ա․Կ․

hm

Ի՞նչ բարի տղա էր, որ ծորակը քիչ կբացեր՝

Աշխարհի փրկության համար,

Կաթիլներով կլվար մեռած մաշկը,

որից Մամոնա էր քերում։

 

Կսեղմեմ քիմքիդ ծիրանն ու ավոկադոն,

Քթատակովդ կսահեցնեմ տեկիլայի բույրը․

Վզի պտտոցով (չմահացու) կլուծեմ չեղած խնդիրը։

 

Լիքն եմ արդեն․

Կոկորդովս սահում են հների հարսանիքները,

Թոքերս՝ խինդի մոխրաման,

Աղիներս մարսում են հայրենամայրենավայրենական

քաղաքականությունը։

 

Լիքն եմ ես․

իսկ

 

Ո՞ւր

 

Կոխեմ արվեստը։

 

 

Imbecillus the Demon

wtr

He was in Amaurot zoo

When he got tired of  watching

An orange orangutan

masturbating,

And started watching midget strip shows

on his phone.

 

Who is the leader of that construction shop

right in the corner of Hollywood Blvd and Champs-Élysées?

 

She asked permission, to ask permission to get permission

For his wedding party, which, by the way, consists of

422 scholar bricks, spaghetti lancheros,

And 52 dead presidents, squeezed in her back pocket

waiting to be given to the manager of the taco truck.

This really is fun!!! Fun, is really, this!! Is???

 

This demon has 0 IQ : What a nice guy!!!

They tracked his location, found her on the leaves of mint

which 13 pupils vomited.

He left, by firing purple flame, to the faces of intelligent clowns.

 

She remembers, when people yell

“Oh, god!!!!!”: (neccectiy, 3rd commandment, pleasure)

Hence

 

The answer of the existential question

is

 

Analingus

 

Teachings

I was scratching the blackboard with my short nails 

When the pupils started vomiting mint leaves.
_I need an ocean right now! _ he yelled:

_ I need a cow and sparkling water! _ I answered:

We both needed the same thing : relief.
We kicked the pupils out of the classroom,

Sat on the floor, then started crawling.
_This makes me clean! _ he yelled

_ It sets you free! _ I whispered.
It was his first time staring at the blank night sky.

_This is unnecessarily huge! _ he said.

_It’s pretty simple, I guess! _ added.
_Just ride the demons. They’re cute! 

Trust’em!

An American

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Фёдор Тютчев

I’m an American:

Dreamer, sleeping — American,

“Coexist” sticker, confederate flag — American,

Middle East, SoCal — American,

Slave, master wannabe — American,

Jew loving, German driving — American,

Gay respectful, fag hating — American,

Coco — banana — American,

Confused Desi, Apache -American,

Dumb, fat and sexy — American,

Take that gas, pacifist — American,

Anarcho — Conservative — American,

Can say: “Fuck Jesus!”, scared to say it for Muhammad — American,

Chad-Jose — American,

No king, monarchy -American,

Got papers, marry me -American,

Speak only English,  Esperantisto — American,

Illegal, Immigration lawyer — American,

“I want you!”, “We can do it!” — American,

Proud, prudish — American,

Resist the racist — American,

Different, just like you — American,

Short dick, good heart — American,

La-la Land, Getto — American,

Feminist with wife beater — American

Hate myself, patriot — American

 

Overall,  an

American- American