Պորճը 3 (չարի վերջը)

խաչելություն by JJZ

ու ԵՍ մեռա…