ընկերոջս սիՌՌած ոտանավորը (հայեցի ալիտերացիա`բաղաձայնույթ)

Սխտորներ են բուսնել խղճիդ,

Ու եղինջներ` եղջյուրներիդ,

Դու` դդումի դիվահար կուտ,

Ես` անտարբեր, մի սև կարկուտ: