Another trash, just for eye gym

fraternity of a narcist

Plato’s cave was huge,

hundred inch,

twelve K,

No ads,

forced to watch.

 

Something was stressing and boiling

inside my spin,

inside my muscles,

waiting to come out of my fingers

on the keyboard.

 

Sssshhhhh

 

It’s sliding,

and melting,

doing some plasma dance,

forgiving itself,

for being mean and jerk,

ignoring the reflection

of its own eye.

 

It came out with a

sneeze,

like a…

like a…

like a…

I don’t know,

like a sneeze?

 

Advertisements

something really arrhythmic

 

Matthew's chicken in Hollywood blvd

I wanted to write something,

Something about dog-spangled banners,

Coughing cats,

golden-bearded monsters

and cigarette ashes, flying under my chin.

 

I thought about connection,

a molecular level one.

 

I brought my hair in front of my eyes

as if it’s my polarized sunglasses, or a prism,

to separate the colors of the light

coming out of the florentine light bulb:

It didn’t work.

 

the salt on my neck

sounds entertainingly violent.

 

You see,

the sofa,

we used to make love on,

doesn’t care anymore,

just like

Dog-spangled banners,

Coughing cats,

and

golden-bearded monsters.

 

Now

I found the

connection.

 

 

Non-adapters will die in new job markets

Non-adapters will die in new job markets

65% of today’s elementary school students will work in professions, that don’t exist today.

Isn’t this mind-blowing?
It is

FreeWildStuff

It is not the most intellectual of the species that survives; it is not the strongest that survives; but the species that survives is the one that is able best to adapt and adjust to the changing environment in which it finds itself.

Leon C. Megginson, 1963

Muttaburrasaurus-Dinosaur-skeleton Mattaburrasaurus Skeleton — Queensland Museum.

World Economic Forum has just published “The Future of The Jobs” 2016 report  and when you look at the numbers, it’s simply hard to believe. The Report says, that the most wanted skills today didn’t even exist until 5 years ago and 65% of today’s elementary school students will work in professions, that don’t exist today.

Isn’t this mind-blowing? Would the world imagine this 5-10 years ago? Are the employers and even employees ready for this? ‘Cause if not, bad times are coming.

Poster 1 From the “Future of the Jobs” 2016 Report.

So, the value of self-education or vocational…

View original post 949 more words

5 Main Challenges Freelance workers face all the time

5 Main Challenges Freelance workers face all the time

My wife’s third post

FreeWildStuff

“If you believe passionately in what you are doing and whom you are doing it with, success is bound to follow. “

advice for sale Advice, anyone?

Do I have to downgrade my level of life if I want to work for myself and be location independent in a high-cost western country (more specifically — America)? Can I still afford to pay the rent for my house and car and still be free to work from my own garden with a laptop? Or do I have to go to live in Thailand to afford being free? These are the questions, that I’m having all the time.

Unless you got a big heritage or a millionaire family, seems like you have only 2 choices to earn money if you want to live in a place, like California — to become a “slave” of an employee and be imprisoned for 8-15 hours…

View original post 826 more words

Can you really be location independent?

Can you really be location independent?

my wife’s first blog post!! hooray!!!

FreeWildStuff

photo for location dependent post

“It is not enough to be busy; so are the ants. The question is: What are we busy about?”

Have you ever dreamed of leaving your office job and just working for yourself? Have you ever looked at your watch at 2pm during the workday and felt that you are in prison and you will die if you don’t get out of there (and it doesn’t really matter if it’s a cool high-tech office or a small garage)?

So, I did it! (And I’m proud of it actually, although I couldn’t have done it without my sweet husband’s support and encouragement 🙂 )

I left my office job nearly a month ago and decided to be independent and work for myself only. Honestly, I was afraid and I still am. And who isn’t? But my wish to be free was more than my fear and at some…

View original post 654 more words

Մի փնթի ու սիրուն ռաբիզ կատակ-երգ

image

Ա՜՜՜խ, ծնկներս չորացել են
Պոմիդոր եմ ես ուզում,
Մեր մոմերը ծերացել են,
Երեխաներ են վազում։

Թե խի՞ թեղուտ չթողեցիր
Ալ վարդերս ես թաղեմ,
Հոգնած ընկեր, ու գնդացիր,
Կախաղանում հապաղեմ։

Ցուրտ է, ցո՜ւրտ է
Ձեր բակում,
Ձնեմարդ ենք
Պաստրատում,
Ապեր , ուսեր,
Խիղճ ու խանդ,
Խխունջներն են
Խարխափում։

Օ՜, ջիգյա՛ր ջան,
Ջիգյա՛ր ջան,
Ո՞ւմ էս փնտրում
Օտար ափերում.
Արտակին, որ ոտներիս
Ջուրը տաքացնի…

Տա՞մ

image

Մանդարին տա՞մ։

Գնա, արի,
Սեղմիր մռթիդ
Պոպոքով տորթը,
Խմիր կաթով սուրճ
ԵՒ թռչուն՝ կավից։

Տա՞մ. տա՛մ,
Սեր տա՞մ,
Տամ՝ չառնես,
Չխառնես։

Էլի խառն ես.
Թթվային է ստամոքսդ,
Քաղցրացնե՞նք։

Չտամ, պահեմ՝
Ուրիշին տամ,
Սատակես՝ կես-կես,
Մանդարինի բջջի պես։

Տա՞մ, տա՞մ,
Մանդարին տա՞մ։
Գնա՛, գնա՜։

Ջա՜ն, յարո՛ ջան,
Տանձ բեր՝ ուտեմ…

The bad poet

image

I’m a bad poet:

My inner “genius” said:
“Grbdsh, dshdhash, ghghakh!”
I couldn’t translate it.

I saw crows
Shadowing the midday moon,
Unwashed kids,
Playing with green soldiers
In front of contemporary art gallery:
I couldn’t find the connection.

I’m bad:

A bad storyteller,
Who doesn’t keep the storyline:
My coffee is strong,
And my socks don’t smell
Anymore.

I’m a very, very, very bad poet:
Just proud to be
The worst one.

Իննսունիններորդ աստիճանի ջհուդամասոնի սիրո այլաբանություն

image

Տեղյակ չէի քեզնից. անտարբեր էի։
Մի քիչ իմացա, ատեցի քեզ։
Շատ ուսումնասիրեցի,
Դարձա հարյուրերորդ աստիճանի ջհուդամասոն։

Իմացա շատ ավելի շատ. անտարբեր եմ։

Ձիս կապե՞մ՝ գամ…
Կապեմ՝ գամ։

Գբռդշտշ

image

Լույսն էր ճեղքում.
Ճեղքն էր լուսավորվում.
Լա՞վ էր։

Է՜հ, տեսածս պատմել
Չսովորեցի։

Բայց հենց դա էլ տեսա՝
Լույսն էր ճեղքում.
Ճեղքն էր լուսավորվում.
Լա՞վ էր։