Fuckem

The dog walked down the street:

Fuckem.

A word elaborator puts some lines with space glitter:

Fuckem.

Mrs Mikhaelovich is musturbating on the park bench, imagining naked Jesus:

Fuckem.

A wife told her husband’s brother that she never comes. They were high. The husband learned the lesson:

Fuckem.

Roaches on his face, trying to find his mouth entrance.

And don’t kill flies, they eat shit:

Fuckem.

He “forgot” to tip his Uber driver. Why does the driver have anti-Semitic thoughts?

Fuckem.

Where does it lead to? Are we lost? And who was the coffee maker pretending to be the Siddhartha?

Fuckem.

Elizabeth is performing her heart out in the porn scene, and what do you give her? Two tiddlywinks of cum? What a dick! A true disgrace!

Fuckem.
Beem, beem,

Beem-beem,

Beem, beem,

Ddkhk!
Fuckem.
Don’t get bore…

In-to my wives


My first,

Transparent-pink one,

Hello?
I was not a fan of violets

At school:

Why did everyone think so?
I loved the 

Hairy one,

With huge nose,

Darker skin:

She has none of it, anymore.
The revolutionist,

With bloody songs,

Why you 

Grew up

Stupid?
I carved 

Your name

On my skin,

Literally.

Just for a

Kiss?
My relatively close

Teacher

I knew you love girls,

Cause you loved me,

When I was 

Eleven.
I keep

Forgetting your name:

What did make me

Slide my hands

On your 

Posterior?

(Maybe 

The same reason

Your husband is

Rolling his balls

On your

Face).
You were my

Croissant,

Huge tits,

No experience.
And then you.

Who stole my brain,

And my notebook.

(I’m still waiting for it).

We are look-alike members

Of Woody Allen’s 

Freudian Club.

And then three of you

Came to me

Almost the same time.

My ex’s ex girlfriend,

Ex’s ex girlfriend’s sister,

And the one 

Who was double of me:

Double age

Double weight

Double shortage.
Then again you

Another you,

Between both of you.
I found myself

In some sum of you.
And I don’t write

About you

Anymore:

It’s amoral,

Maybe.

Before you see the light / մինչ լույսը տեսնելդ


Son

 Soon, very soon, you’ll see the light.

It’ll stay between your ears forever.

I’ve only one thing to teach you:

Listen to no one, but your father.

Listen to no one.

Your mom is the best.

The rest you’ll figure out yourself. 

Listen to no one.
Տղես

Շուտով, շատ շուտով, դու կտեսնես լույսը։

Այն հավերժ կմնա ականջներիդ արաքում։

Միայն մի բան ունեմ քեզ սովորեցնելու։

Ոչ մեկի չլսես, հորիցդ բացի։

Ոչ մեկի չլսես։

Մայրդ ամենալավն է։

Մնացածը ինքդ կպարզես։

Ոչ մեկի չլսես։

Չմիջակ պոետի ձված ցեխ


Ակնոցդ

Աչքերդ չվառելու համար է,

Երբ արևածագ է իջնում 

Շրթունքիդ։
Կրճիկ-աղջիկ,

Որ պլստալեն դուրս է պրծնում,

Ով ոչ պինդ է, ոչ՝

Փափուկ։
Քեզ՝ Օտարի՛դ,

Ով միշտ գնում է,

Եւ գնում է ամենաթանկը

Պոմիդորներից,

Գերբանական

Բարև։
Չքնած պոետի

Երազ, որ

Մենք խլինք,

Դու՝

Խլիր։
Ճիշտ ա։

Համարակալված վզնոցներով դեղնականաչ ագռավներ

image

Չկապելով էս տողն հաջորդին՝
Ագռավներն անցան որբանոց։

Օ՜, երկնայի՛ն գետաձի,
Դո՞ւ ինչ ես ծխում։

Կուչ է եկել մաշկի մյուս կողմում ու
Քեռու օրորոցայինից գալարվում է.
Ցեղի սպանդի հիշեցումը մանկական չէ։

Աբուլը պլաստիրին էր բերել.
Իջոն չքաշեց, Մորֆը՝ ոնց կար՝ տենց։

Լամպերը թռան-կպան երկնային բորշին,
Վաղոն ֆրթացրեց վրայից,
Գայուշն արդեն Ստյոպի ականջն էր լպստում։

Երեքով մի թայվանուհու վզատակին
Մարգարիտներ շարեցին.
Այ հիմա կարող են գնալ տուն։

Տոշն, Աշոտն ու Աշը վերջին փողը տվին էդ վրացուն,
Ով լավ Թաթա կերգեր։

Լիլը պատմեց, որ իր առաջին-առաջվա սիրեցյալի երեխային տեսնելուց հետո
Էլ լոտո չի խաղում,
Կամ եթե խաղում էլ է՝ պարտությունը մտքում պահած։
Չէ՛, Լիլը էլ լոտո չի խաղում։

Մի կապտակարմիր ագռավ մեր դիմաց
Սատակեց։
Պե՞տք էր,
Բա էսքան խառնել պե՞տք էր,
Էն էլ էս գիշերվա կեսին,
Երբ չկա Աբուլի պլաստիրինը,
Թայվանուհու վզատակի մարգարիտները,
Տոշենց վրացին ու
Լիլի լոտոն։

Մի տասը տարի հետո
Էս ագռավի շիրիմին խոտեր աճեցին,
Արևը վրա տվեց,
Ֆոտոապարատն էլ միայն դեղնականաչ
Բծեր ցույց կտար։

Բա՞։

A crawler in the hair

image

She hit me in the face with a smell of cigarette,
Stronger than mine: time had alzheimer.
Had no face, grace was not her mania,
Just like Arthur Rimbaud, plus a vagina.

Felt like her teeth were huge and doublewhite,
Tongue had scratches, kloofs filled with roaches,
Words of wisdom under her chin, crawling up,
self claiming self esteem, belittling the rest.

No romance, clouds of non-LSD dreams,
Who knocked the door? Leave it open.
Letters generated by words, BS around, no music,

Muses chewing drumsticks, chew, chew, chew, no more order.

Green fairy left a flower and a sugar, we’re all sober,
Tik-tak, a new world order,
Pass the bill, pay your home owner,
Disperse your fart, turn the TV, scratch the balls , maybe yours? No boner.

Rolling, rolling, rolling a dream ball,
She left, let it, not your business, moving on…
Oh, who’s crawling in mama’s womb? Another bomb? Moving on.

Had a crawler in her hair, a fat one, no one saw,
It spoke with me in Esperanto: didn’t get it.
Why should it make sense though? Don’t get it.
Chew-chew-chew-chew.