Money over potatoes

I mashed the green into my pocket,

It trickled over my feet: a hole!

Whole world is my calming blancket,

Don’t need to see me whining at all!!!
I get up like a wounded squirrel,

“To fly” is what the instruction says,

Jumped over the tiny soldiers

I’m the horse in the game of chess.
Vegan-hearted beast is my new avatar,

I chew the heads of poisonous snakes.

Dump art! Now I make bread! Not enough a sinner!

Chill down, bite a cookie: that’s all it takes.

Advertisements

կԲորխե՞ս

․․․ աստղեր

Դ․Ա․ — Ա․Կ․

hm

Ի՞նչ բարի տղա էր, որ ծորակը քիչ կբացեր՝

Աշխարհի փրկության համար,

Կաթիլներով կլվար մեռած մաշկը,

որից Մամոնա էր քերում։

 

Կսեղմեմ քիմքիդ ծիրանն ու ավոկադոն,

Քթատակովդ կսահեցնեմ տեկիլայի բույրը․

Վզի պտտոցով (չմահացու) կլուծեմ չեղած խնդիրը։

 

Լիքն եմ արդեն․

Կոկորդովս սահում են հների հարսանիքները,

Թոքերս՝ խինդի մոխրաման,

Աղիներս մարսում են հայրենամայրենավայրենական

քաղաքականությունը։

 

Լիքն եմ ես․

իսկ

 

Ո՞ւր

 

Կոխեմ արվեստը։

 

 

Imbecillus the Demon

wtr

He was in Amaurot zoo

When he got tired of  watching

An orange orangutan

masturbating,

And started watching midget strip shows

on his phone.

 

Who is the leader of that construction shop

right in the corner of Hollywood Blvd and Champs-Élysées?

 

She asked permission, to ask permission to get permission

For his wedding party, which, by the way, consists of

422 scholar bricks, spaghetti lancheros,

And 52 dead presidents, squeezed in her back pocket

waiting to be given to the manager of the taco truck.

This really is fun!!! Fun, is really, this!! Is???

 

This demon has 0 IQ : What a nice guy!!!

They tracked his location, found her on the leaves of mint

which 13 pupils vomited.

He left, by firing purple flame, to the faces of intelligent clowns.

 

She remembers, when people yell

“Oh, god!!!!!”: (neccectiy, 3rd commandment, pleasure)

Hence

 

The answer of the existential question

is

 

Analingus

 

Teachings

I was scratching the blackboard with my short nails 

When the pupils started vomiting mint leaves.
_I need an ocean right now! _ he yelled:

_ I need a cow and sparkling water! _ I answered:

We both needed the same thing : relief.
We kicked the pupils out of the classroom,

Sat on the floor, then started crawling.
_This makes me clean! _ he yelled

_ It sets you free! _ I whispered.
It was his first time staring at the blank night sky.

_This is unnecessarily huge! _ he said.

_It’s pretty simple, I guess! _ added.
_Just ride the demons. They’re cute! 

Trust’em!

Fuckem

The dog walked down the street:

Fuckem.

A word elaborator puts some lines with space glitter:

Fuckem.

Mrs Mikhaelovich is musturbating on the park bench, imagining naked Jesus:

Fuckem.

A wife told her husband’s brother that she never comes. They were high. The husband learned the lesson:

Fuckem.

Roaches on his face, trying to find his mouth entrance.

And don’t kill flies, they eat shit:

Fuckem.

He “forgot” to tip his Uber driver. Why does the driver have anti-Semitic thoughts?

Fuckem.

Where does it lead to? Are we lost? And who was the coffee maker pretending to be the Siddhartha?

Fuckem.

Elizabeth is performing her heart out in the porn scene, and what do you give her? Two tiddlywinks of cum? What a dick! A true disgrace!

Fuckem.
Beem, beem,

Beem-beem,

Beem, beem,

Ddkhk!
Fuckem.
Don’t get bore…

In-to my wives


My first,

Transparent-pink one,

Hello?
I was not a fan of violets

At school:

Why did everyone think so?
I loved the 

Hairy one,

With huge nose,

Darker skin:

She has none of it, anymore.
The revolutionist,

With bloody songs,

Why you 

Grew up

Stupid?
I carved 

Your name

On my skin,

Literally.

Just for a

Kiss?
My relatively close

Teacher

I knew you love girls,

Cause you loved me,

When I was 

Eleven.
I keep

Forgetting your name:

What did make me

Slide my hands

On your 

Posterior?

(Maybe 

The same reason

Your husband is

Rolling his balls

On your

Face).
You were my

Croissant,

Huge tits,

No experience.
And then you.

Who stole my brain,

And my notebook.

(I’m still waiting for it).

We are look-alike members

Of Woody Allen’s 

Freudian Club.

And then three of you

Came to me

Almost the same time.

My ex’s ex girlfriend,

Ex’s ex girlfriend’s sister,

And the one 

Who was double of me:

Double age

Double weight

Double shortage.
Then again you

Another you,

Between both of you.
I found myself

In some sum of you.
And I don’t write

About you

Anymore:

It’s amoral,

Maybe.