Գիտակցման տարբերություն

Հույսս՝ թրիքապատ մի սար,

Ուր պիտի փարթամ ծաղիկներ բուսնեն։

Նրանը՝ փարթամ ծաղիկ լինելու պատրանք,

Այնինչ գտնվում է տավարի հաստ աղիքում։