Money over potatoes

I mashed the green into my pocket,

It trickled over my feet: a hole!

Whole world is my calming blancket,

Don’t need to see me whining at all!!!
I get up like a wounded squirrel,

“To fly” is what the instruction says,

Jumped over the tiny soldiers

I’m the horse in the game of chess.
Vegan-hearted beast is my new avatar,

I chew the heads of poisonous snakes.

Dump art! Now I make bread! Not enough a sinner!

Chill down, bite a cookie: that’s all it takes.

կԲորխե՞ս

․․․ աստղեր

Դ․Ա․ — Ա․Կ․

hm

Ի՞նչ բարի տղա էր, որ ծորակը քիչ կբացեր՝

Աշխարհի փրկության համար,

Կաթիլներով կլվար մեռած մաշկը,

որից Մամոնա էր քերում։

 

Կսեղմեմ քիմքիդ ծիրանն ու ավոկադոն,

Քթատակովդ կսահեցնեմ տեկիլայի բույրը․

Վզի պտտոցով (չմահացու) կլուծեմ չեղած խնդիրը։

 

Լիքն եմ արդեն․

Կոկորդովս սահում են հների հարսանիքները,

Թոքերս՝ խինդի մոխրաման,

Աղիներս մարսում են հայրենամայրենավայրենական

քաղաքականությունը։

 

Լիքն եմ ես․

իսկ

 

Ո՞ւր

 

Կոխեմ արվեստը։

 

 

Imbecillus the Demon

wtr

He was in Amaurot zoo

When he got tired of  watching

An orange orangutan

masturbating,

And started watching midget strip shows

on his phone.

 

Who is the leader of that construction shop

right in the corner of Hollywood Blvd and Champs-Élysées?

 

She asked permission, to ask permission to get permission

For his wedding party, which, by the way, consists of

422 scholar bricks, spaghetti lancheros,

And 52 dead presidents, squeezed in her back pocket

waiting to be given to the manager of the taco truck.

This really is fun!!! Fun, is really, this!! Is???

 

This demon has 0 IQ : What a nice guy!!!

They tracked his location, found her on the leaves of mint

which 13 pupils vomited.

He left, by firing purple flame, to the faces of intelligent clowns.

 

She remembers, when people yell

“Oh, god!!!!!”: (neccectiy, 3rd commandment, pleasure)

Hence

 

The answer of the existential question

is

 

Analingus