5 Main Challenges Freelance workers face all the time

5 Main Challenges Freelance workers face all the time

My wife’s third post

FreeWildStuff

“If you believe passionately in what you are doing and whom you are doing it with, success is bound to follow. “

advice for sale Advice, anyone?

Do I have to downgrade my level of life if I want to work for myself and be location independent in a high-cost western country (more specifically — America)? Can I still afford to pay the rent for my house and car and still be free to work from my own garden with a laptop? Or do I have to go to live in Thailand to afford being free? These are the questions, that I’m having all the time.

Unless you got a big heritage or a millionaire family, seems like you have only 2 choices to earn money if you want to live in a place, like California — to become a “slave” of an employee and be imprisoned for 8-15 hours…

View original post 826 more words

Can you really be location independent?

Can you really be location independent?

my wife’s first blog post!! hooray!!!

FreeWildStuff

photo for location dependent post

“It is not enough to be busy; so are the ants. The question is: What are we busy about?”

Have you ever dreamed of leaving your office job and just working for yourself? Have you ever looked at your watch at 2pm during the workday and felt that you are in prison and you will die if you don’t get out of there (and it doesn’t really matter if it’s a cool high-tech office or a small garage)?

So, I did it! (And I’m proud of it actually, although I couldn’t have done it without my sweet husband’s support and encouragement 🙂 )

I left my office job nearly a month ago and decided to be independent and work for myself only. Honestly, I was afraid and I still am. And who isn’t? But my wish to be free was more than my fear and at some…

View original post 654 more words

Մի փնթի ու սիրուն ռաբիզ կատակ-երգ

image

Ա՜՜՜խ, ծնկներս չորացել են
Պոմիդոր եմ ես ուզում,
Մեր մոմերը ծերացել են,
Երեխաներ են վազում։

Թե խի՞ թեղուտ չթողեցիր
Ալ վարդերս ես թաղեմ,
Հոգնած ընկեր, ու գնդացիր,
Կախաղանում հապաղեմ։

Ցուրտ է, ցո՜ւրտ է
Ձեր բակում,
Ձնեմարդ ենք
Պաստրատում,
Ապեր , ուսեր,
Խիղճ ու խանդ,
Խխունջներն են
Խարխափում։

Օ՜, ջիգյա՛ր ջան,
Ջիգյա՛ր ջան,
Ո՞ւմ էս փնտրում
Օտար ափերում.
Արտակին, որ ոտներիս
Ջուրը տաքացնի…

Տա՞մ

image

Մանդարին տա՞մ։

Գնա, արի,
Սեղմիր մռթիդ
Պոպոքով տորթը,
Խմիր կաթով սուրճ
ԵՒ թռչուն՝ կավից։

Տա՞մ. տա՛մ,
Սեր տա՞մ,
Տամ՝ չառնես,
Չխառնես։

Էլի խառն ես.
Թթվային է ստամոքսդ,
Քաղցրացնե՞նք։

Չտամ, պահեմ՝
Ուրիշին տամ,
Սատակես՝ կես-կես,
Մանդարինի բջջի պես։

Տա՞մ, տա՞մ,
Մանդարին տա՞մ։
Գնա՛, գնա՜։

Ջա՜ն, յարո՛ ջան,
Տանձ բեր՝ ուտեմ…

The bad poet

image

I’m a bad poet:

My inner “genius” said:
“Grbdsh, dshdhash, ghghakh!”
I couldn’t translate it.

I saw crows
Shadowing the midday moon,
Unwashed kids,
Playing with green soldiers
In front of contemporary art gallery:
I couldn’t find the connection.

I’m bad:

A bad storyteller,
Who doesn’t keep the storyline:
My coffee is strong,
And my socks don’t smell
Anymore.

I’m a very, very, very bad poet:
Just proud to be
The worst one.

Իննսունիններորդ աստիճանի ջհուդամասոնի սիրո այլաբանություն

image

Տեղյակ չէի քեզնից. անտարբեր էի։
Մի քիչ իմացա, ատեցի քեզ։
Շատ ուսումնասիրեցի,
Դարձա հարյուրերորդ աստիճանի ջհուդամասոն։

Իմացա շատ ավելի շատ. անտարբեր եմ։

Ձիս կապե՞մ՝ գամ…
Կապեմ՝ գամ։