մարմնիդ

Ubi fumus, ibi ignis

Ես կգրեմ մարմնիդ վրա,

Կփորագրեմ սերս մաշկատակիդ,

Թանաքով կլրացնեմ մեր տարածությունը.

Իսկ դու սառը ջուր կխմես:

 

Մեր հալոցքի կաթիլները կխառնեվեն.

Իսկ դու կծխես ու կերգես:

 

Մեռնողի դանդաղությամբ կշնչեմ բույրդ.

Իսկ դու կծխես ու կհամբուրես ուսս:

 

Ես կգրեմ մարմնիդ վրա,

Թուղթս կավարտվի

Ու ես

Կգրեմ մարմնիդ վրա:

Հ.Հլ.