Ինդուստրիալ հորովել

Հո, հորովել, հո, հո, հո, հորովել,
Լուսը բացվեց, բարին բացվեց,
Հո, հաստոց ջան, հորովել, հո, հաստոց ջան,
Քաշիր, քաշիր, ժեշտիդ մատաղ,
Հորի լորի, լորո, լորի լորի հորովել, հո,
Հորովել հո:

Լավ աշխատրիր, գործդ արա, հաստոց ջան, ընկեր ջան,
Հո, հորովել, հորի լորի, լորո լորի հորովել,
Հորի լորի, լորո լորի ջան:

Ճռա, Ճռա, ժեշտիդ մատաղ, հաստոց ջան, ընկեր ջան,
Հո, հորովել, հորի լորի, լորո լրոի հորովել,
Հորի լորի, լորո լորի ջան:

Ապրանքն ինձի, նյութերը` քեզ, հաստոց ջան, ընկեր ջան,
Հո, հորովել, հորի լորի, լորո լորի հորովել,
Հորի լորի, լորո լորի ջան:

Հոշ (ատամնանիվները լռվում են, բարվորը վերացնում է թերությունն ու շարունակում)

Հորի լորի, լորո լորի ջան: