ՅԱՇՏՈՒԱ, ՅԱՇՏՈՒԱ, ԲԳ, ԲԸԳԸ (ԱԳԼՃԿ-ներից ոգեշնչվածը)

*

ԲԳ` ԲԸԳԸ, ԲԳ` ԲԸԳԸ,

ՅԱՇՏՈՒԱ, ՅԱՇՏՈՒԱ, ԲԳ` ԲԸԳԸ

ԱԳԱԳԱ, ՓԱԹԻԼԻՍ, ՀԵ՜Լ ԲԻԴԻ

ՅԱՇՏՈՒԱ, ՅԱՇՏՈՒԱ, ԲԳ` ԲԸԳԸ

ՍԻՆԻ` ՍԻՐՈՄ, Ի ՓԻԹԻԼ

ՓԱՐԹԻՍԱ ԿՈՒԼԱ, Ի ՍԻԾԻԼ

ՓԱՐԱՄ ՅՈԽՄԻ ԱՐՏԱՍԻԼ

ՅԱՇՏՈՒԱ, ՅԱՇՏՈՒԱ, ԲԳ` ԲԸԳԸ

ՀԵ՜Յ ՓԱՐՈՒՄԱ, ՀԵՅ ԲԻԴԻ,

ԼԱՔԱՄ ՍՅՈՒՔԻ Ա ԲԻԴԻ

ՓԱՐԱՔԱ ՍՈՒՄԱ` ՅԱԽՈՒՆՏԱ,

ՅԱՇՏՈՒԱ, ՅԱՇՏՈՒԱ, ԲԳ` ԲԸԳԸ

ՈՒԽՈՒԼԱ-ՍՅՈՒՄԻ ՀԱՓՇՐԱՄԻՆԵ

ԼՅՈԿԵ-ՔՈՒԹԱ` ՊԱՉԱՔԱՄ

ՓԻԼ Ի ՍՈՔԵ, ԿԱՐՄԱՐԻՆԵ

ՅԱՇՏՈՒԱ, ՅԱՇՏՈՒԱ, ԲԳ` ԲԸԳԸ

ԲԳ` ԲԸԳԸ, ԲԳ` ԲԸԳԸ,

ՅԱՇՏՈՒԱ, ՅԱՇՏՈՒԱ, ԲԳ` ԲԸԳԸ

ԱԳԱԳԱ, ՓԱԹԻԼԻՍ, ՀԵ՜Լ ԲԻԴԻ

ՅԱՇՏՈՒԱ, ՅԱՇՏՈՒԱ, ԲԳ` ԲԸԳԸ

.