Закон чувака

Ամենաթունդ մտքերը ծնվում են    … … … զուգարանում

անհայտ տաճկաքուրդ ֆիլօս

դւդե

Все мы чьи-то чуваки

Тот, кто на вершинне чувачьей иерарьии —

Божий чувак.

Тот же кто внизу…

Сам господь бог его чувак!!!

Հ.Գ. ՀամահեԳինակ` Չոռնի

4 thoughts on “Закон чувака

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s